Inazuma Eleven

inazuma

eleven

miércoles, 12 de febrero de 2014

  Beta x Kinako


 Hakuryuu x Kinako


 Hakuryuu x Kinako


 Evil Tsurugi x Tsurugi


 Evil Tsurugi x Tsurugi


  Shindou x Tsurugi


 Kirino x Kariya